fbpx

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Güvenilir, ulaşılabilir ve tercih edilen özel hastane olma misyonu ile Avcılar bölgesinde sağlık hizmeti sunuyoruz...

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları; uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen bütün hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır. Hasta Hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

HASTA HAKLARI

 • 1) HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

 • 2) BİLGİLENDIRME ve BİLGİ İSTEME HAKKI Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

 • 3) RIZA VE ONAY HAKKI Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

 • 4) SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ, SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 • 5) MAHREMİYET VE GİZLİLİK HAKKI Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir

 • 6) SAYGINLIK GÖRME HAKKI Hastalarımız güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

 • 7) DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİRME HAKKI Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

 • 8) ZİYARET VE REFAKAT HAKKI Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 • 9) GÜVENLİK HAKKI Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

 • 10) KONSÜLTASYON VE İKİNCİ GÖRÜŞ İSTEME HAKKI Hastalarımız tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

 • 11) ŞİKAYET/GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

Hasta Sorumlulukları; hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

1) GENEL SORUMLULUKLAR

 • Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmak ile sorumludur.

2) SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

 • Hastalarımız saglık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur.

3) SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME

 • Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmek ile sorumludur.

4) HASTANE KURALLARINA UYMA

 • Hastalarımız başvurduğu saglık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
 • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.
 • Hastalarımız, tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olmak ile sorumludur.
 • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.
 • Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek ile sorumludur.
 • Hastalarımız hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.

5) TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

 • Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormak ile sorumludur.
 • Hastalarımız tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu saglık çalışanına bildirmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.
 • Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta Hakları ihlalinde; - Hastanemiz Hasta Hakları Birimine Başvurabilir veya 0212 598 5555 nolu numaramızdan Hasta Hakları birimine ulaşabilirsiniz.


Florya Hastanesi

“Sağlığınız için buradayız...“Bizi Takip Edin


.


Tüm hakları saklıdır FLORYA HASTANESİ