fbpx

İK

İŞE ALMA SÜRECİ

Her yılın başında yapılan “Kadro Planları” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle kurum içinden ve pozisyonun niteliklerine göre hastane bünyesinden liyakat sistemine göre temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur. Dış kaynaklara başvurulması halinde aday tespiti için, Yenibiriş.com sitesinde veya hastane internet sitesindeki başvurulardan faydalanılır.

Yine bu süreçte kuruma bizzat yapılan iş başvuruları da değerlendirmeye alınarak pozisyona özgü bir aday havuzu oluşturulur.

Kurumumuzda her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler görev tanımlarında tanımlanmış durumdadır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedir. Ayrıca görev tanımlarından hareketle pozisyona özel tecrübe, yabancı dil bilgisi vb. özellikler de yine bu süreçte gözönünde bulundurulan kriterler arasında yer almaktadır.

İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanısıra adayların Özel Florya Hastanesi değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da gözönünde bulundurulmaktadır. Özel Florya Hastanesi tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır

EĞİTİM YÖNETİMİ

Kurumumuzda bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemek için yürütülecek eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tüm çalışanlar için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır. Özel Florya Hastanesi’nde eğitim ve gelişim faaliyetleri, yetkinlikler, akreditasyon standartları ve mesleki gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak eğitim ve gelişim planları hazırlanmaktadır. Eğitimler; oryantasyon, kurum içi ve kurum dışı eğitimler olmak üzere planlanmaktadır. Hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda verilen eğitimler konuya göre teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmektedir.

Kurum içi eğitimler, oryantasyon eğitimi, zorunlu eğitimler ve bölüme özgü mesleki eğitimler olarak sınıflandırılmaktadır.

Kurumumuzda işe yeni başlayan tüm çalışanlarımız için hem İnsan Kaynakları tarafından hem de görev yapacağı bölüm tarafından iki farklı oryantasyon programı uygulanmaktadır. İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanırken, bölüm tarafından yürütülecek programda çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

Zorunlu eğitimler, temelde kurum politikası ve akreditasyon standartları doğrultusunda zorunlu tutulan ve çalışanların alması gereken mesleki eğitimleri ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır.

Bölüme özgü eğitimler ise bölüm yöneticileri tarafından çalışanların gelişimi için planlanan eğitimlerdir. Kurum dışı eğitimler, temelde yetkinlik bazlı kişisel gelişim eğitimlerinden oluşmakta olup aynı zamanda mesleki eğitim ve kongreleri de kapsamaktadır.

Bunların dışında kurumumuzda kariyer yönetimi sistemi doğrultusunda geleceğin yönetici adayları için gelişim programları da planlanmakta ve yürütülmektedir.

Hastanemiz

Güvenilir, ulaşılabilir ve tercih edilen özel hastane olma misyonu ile Avcılar bölgesinde sağlık hizmeti sunuyoruz...

Devamını oku

Florya Hastanesi

“Sağlığınız için buradayız...“


Bizi Takip Edin


İŞ BAŞVURU FORMU

.


Tüm hakları saklıdır FLORYA HASTANESİ