fbpx

GÖZ SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Göz hastalıkları polikliniğimizde, bilgisayarlı göz muayenesi ile göze ait kırılma kusurları, biyomikroskopi ile göz hastalıkları, göz kapağı ve gözyaşı bezine ait hastalıkların tanısı konulabilmektedir. Havalı tonometre ile göz tansiyonu ölçümü yapılmaktadır. Göz dibi muayenesi ile karaciğer bozukluğu, şeker hastalığı, beyin tümörleri gibi pek çok hastalığın tanısı konulabilmektedir.

Hastanın şikâyetlerinin özelliklerine göre rutin bir göz muayenesinde öncelikle, dış görünüm itibari ile kaşlar, göz kapakları ve gözlerin bakış pozisyonu gözlenir. Bilgisayarlı OTOREF (Otorefraktometre) ve Retinoskop yardımı ile hastanın refraksiyon kusuru ölçülür. Her iki gözün gözlüksüz ve gözlüklü görme keskinlikleri tespit edilir. Biyomikroskopik muayenede kirpikler, konjuktiva, kornea ve gözün diğer ön segment elemanları dikkatlice kontrol edilir. Ardından göz tansiyonu ölçülür.

GÖZ POLİKLİNİĞİNDE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR

 • Katarakt
 • Refraksiyon kusurları
 • Miyop
 • Hipermetrop
 • Presbiopi
 • Astigmatizm
 • Ambliopi (Göz Tembelliği)
 • Kuru göz
 • Arpacık
 • Şalazyon
 • Pterjum
 • Glokom (Göz tansiyonu)
 • Diyabetik retinopati
 • SMD (Sarı Nokta Hastalığı)

KATARAK NEDİR?

Katarakt göz bebeğinin arkasındaki doğal merceğin (lens) görmeyi düşürecek derecede şeffaflığını kaybederek bulanıklaşmasıdır. Katarakt yaşlılık belirtisi olup, sıklıkla 60 yaşın üzerindekilerde görülür. Nadiren doğuştan ya da travma sonrası olabilmektedir. Katarakt oluşurken hastanın uzak veya yakın görmesi bozulur. Görmedeki sislenme zamanla artar. Işık yansımaları rahatsız edici olmaya başlar. Hastanın görmesi, günlük yaşamını veya mesleğini engelleyen bir seviyeye kadar azaldığı zaman kataraktı tedavi edilir. Yakın gözlüğü takan yaşlıların, gözlüksüz yakını görmeye başlamaları merkezi kataraktın tipik belirtisidir

Katarak Nasıl Tedavi Edilir?

Kataraktın bugün için ilaç tedavisi yoktur. Kataraktın tedavisi sadece cerrahidir. Ameliyat FAKO denilen Fakoemülsifikasyon yöntemi ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, ultrasonik dalgalar oluşturan cihazın ucu ile göz içine girilerek kataraklı lens yerinde parçalanarak emilmektedir. Çıkarılan lensin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı suni bir mercek (göz içi lensi) yerleştirilmektedir.

Katarakt ameliyatında göz içine yerleştirilen lensin, ultraviyolenin zararlı ışınlarından koruyan özellikte olanları da kullanılmaktadır. Hastanın her mesafede (yakın, orta ve uzak) net görmesini sağlayan multifokal özellikteki göz içi lensi hasta isterse, ameliyat sırasında göz içine yerleştirilebilmektedir.

Multifokal Göz İçi Lensi

Katarakt ameliyatı sırasında yerleştirilen göz içi mercekler normalde tek odaklıdır. Merceğin numarası, uzağı iyi görmek için ayarlanmamışsa, yakını iyi görmek için gözlük kullanmak gerekir. Multifokal göz içi mercekler çok odaklıdır. Standart merceklerin yerine kullanılması durumunda uzak ve yakında daha iyi bir görüş sağlamaktadır.

Yeni teknolojiler sayesinde normal veya bifokal ya da okuma gözlüğü olmaksızın yakın orta ve uzak dâhil tüm mesafeleri rahatlıkla görülebilmektedir.

PLUSOPTIX CİHAZI İLE GÖZ MUAYENESİ

Bu cihazla bebek ve çocuklara göz muayenesi yapılabilmektedir. Muayene 1,5 m uzaklıktan, el değmeden yapıldığı için rahatlıkla uygulanabilmektedir.

PEDİATRİK OFTALMOLOJİ (ŞAŞILIK)

Hastanemizde kullandığımız Pediatrik Otorefraktometre ile küçük çocuklardaki göz kusurları bile saptanabilmektedir. Şaşılık doğumsal anomalilere bağlı olabileceği gibi kırılma kusurlarına, nörolojik ve travmaya da bağlı olabilir. Herhangi bir şikâyet olmasa da doğumsal anomaliyi saptayabilmek için mutlaka 1 yaşını geçirmeden göz muayenesi yapılmalıdır. Bu süreçte herhangi bir problem saptanmaz ise okula başlamadan önce göz muayenesi yeniden tekrarlanmalıdır. Aşırı bilgisayar ve TV kullanımı birçok çocukta kırılma kusurlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple her yıl göz muayenesi yapılmalıdır.

ŞAŞILIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Gözlük Kullanımı

Tedavi sürecinde öncelikle gözlük kullanılmaktadır. Gözlük ile hem görme kalitesi artmakta hem de çoğunlukla göz kayması problemi ortadan kalkmaktadır.

Kapama Tedavisi

Göz tembelliği olan durumlarda mutlaka uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Baskın olan göz, göz kapama pedi veya göz kapama bandı ile kapatılarak tembel olan gözün çalıştırılmaktadır.

Ortoptik Tedavi

Özel görüntü teknikleri ve aletlerle hastada iyileştirilmek istenen duruma göre tedavi yöntemi belirlenir. Her iki gözün performansı arttırılmak isteniyorsa buna yönelik egzersizler verilir.

Cerrahi Tedavi

Refraksiyon kusurlarından kaynaklanmayan ya da gözlük tedavisi ile istenilen ölçüde düzeltilemeyen kaymalarda uygulanan bir yöntemdir. Maksat gözlükten kurtulmak değildir. Gerekirse ameliyat sonrası da gözlük kullanımı devam edilebilir.

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)

Glokom, göz içi sıvısını dışarı boşaltan kanallarda yapısal tıkanıklık oluşması sebebi ile sıvının yeterli miktarda boşalmaması ve buna bağlı olarak göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşmaktadır. Göz basıncının yükselmesi görme sinirine hasar vermekte ve sinirin ölmesine neden olmaktadır. Göz tansiyonun yükselmesi ani körlüğe dahi neden olabilmektedir. Glokom; şiddetli göz ve baş ağrısı, bulantı, kusma ve hareli görme şeklinde kendini göstermektedir. Glokom nedeni ile gerçekleşen görme kaybı geri döndürülememektedir. Damla tedavisi, lazer cerrahisi (argon lazer) ve cerrahi müdahalelerle daha ileri seviye kayıpların meydana gelmesini engellemek için uygulanmaktadır. Görme sinirinin durumunu belirlemek için Optical Coherence Tomography (OCT) uygulanmaktadır.

OPTICAL COHORENCE TOMOGRAPHY (OCT) UYGULAMALARI

Diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı, optik sinir, glokom, koroid ve retina gibi göz kısımlarına ilişkin göz hastalıklarında gözün yapısal durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak uygulanan göz tomografisi (OCT) çekimlerinde enerjisi düşük lazer ışınları yardımı ile gözün retina tabakasının hassas bir şekilde görüntülenmesi ve ölçümü yapılmaktadır.

GÖZ KURULUĞU TESTLERİ

Gözlerde yanma, batma, kaşıntı ve göze yabancı bir cisim kaçmış gibi hissetmek göz kuruluğunun yaygın belirtileri arasında yer almaktadır. Bu gibi şikâyetleri olanlara göz kuruluğu testleri uygulanarak şikâyetlerinin kuruluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı net bir şekilde tespit edilmekte ve tedavi planı buna göre şekillenmektedir.

RENK GÖRME TESTLERİ

Gözün retina tabakasında yer alan koniler, gözlerin renkleri ayırt edebilmesini sağlamaktadır. Doğumsal nedenlere bağlı olarak bu konilerin renkleri ayırt etmede yetersiz kalması, renk körlüğü anlamına gelmektedir. Renk körlüğünün teşhisi için özel olarak geliştirilmiş olan renk görme testleri uygulanmaktadır.

Birim Doktorları

ACİL DURUMLAR İÇİN:

0850 340 73 33 numaralı çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.

.


Tüm hakları saklıdır FLORYA HASTANESİ