fbpx

CHECK-UP

Check up, bilinen hiçbir hastalık ya da şikayet olmasa dahi kişide oluşabilecek hastalıkların ya da bu hastalıkların erken bulgularının ve kişide bulunan, gelecekte hastalığa yol açabilecek risk faktörlerinin önceden ortaya çıkarılmasını sağlayan periyodik sağlık kontrolleridir.

Çeşitli muayene ve tetkikleri içeren check up paketleri, yılda bir kez yaptırılmalıdır.

Neden Check-Up Yaptırmalıyız?

Check-up yapılmasındaki amaç, kişilerin uzun yıllar sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabilmektir. Kişinin sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmasının, kendi ruh haline ve sosyal hayatına olan faydaları sayılamayacak derecede çoktur. Günümüzde, modern tıbbın ve teknolojinin tüm imkanlarının hizmete sunulmasıyla; diyabet, çeşitli kalp hastalıkları ve hipertansiyon, damar sertliğine yol açabilecek kan yağlarındaki yükseklikler, akciğer hastalıkları, böbrek bozuklukları, karaciğer bozuklukları, romatizmal hastalıklar, guatr, meme, rahim ve rahim ağzı, prostat, mesane gibi sık görülen bazı kanserler, kansızlık, kemik erimesi gibi birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Risk faktörlerinin ortaya çıkarılması ile hastalığın belirtilerinin henüz ortaya çıkmadan önüne geçilebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca erken bulguların tespit edilmesi ile de hastalık ilerlemeden, daha düşük maliyetle ve daha da önemlisi başarı ile tedavi gerçekleşebilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki, vücudumuzdaki tüm organlar birbirleriyle büyük bir uyum içerisinde çalışır. Herhangi birinde ortaya çıkan bozukluk bir süre sonra diğer organların çalışmalarını da etkileyebilir ve vücudumuzdaki hassas dengelerin bozulmasına yol açarak sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edecek duruma gelebilir.

Gelin sağlığınızı kontrol altına alalım. Unutmayalım ki; erken teşhis başarılı bir tedavinin en önemli unsurudur.

Check-Up Paketlerimiz

MİNİ CHECK-UP
MUAYENELER
 • Dahiliye Muayene

BİYOKİMYA ve HEMATOLOJİ TETKİKLERİ
 • Hemogram (20 Parametre)
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • CRP
 • TSH

KARACİĞER FONKSİYONLARI
 • ALT
 • AST

BÖBREK FONKSİYONLARI
 • Üre
 • Keratin
 • TİT (Tam İdrar Tahlili)

KOLESTEROL ve LİPİD PANELİ
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
 • Akciğer Röntgeni
 • EKG

VIP KAPSAMLI CHECK-UP / KADIN
MUAYENELER
 • Dahiliye Muayene
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayanesi
 • Göz Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi (Vücut Analizi)

GENEL TESTLER
 • Hemogram (20 Parametre)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Kan Grubu Tayini
 • CRP
 • Sedimantasyon

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • TİT (Tam İdrar Tahlili)

KAN YAĞLARI TESTLERİ
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
 • ALT
 • AST
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • Total Biluribin
 • Total Protein
 • Albumin

HORMONLAR
 • TSH
 • FT4
 • Hba1c
 • Homa-IR (İnsülin Direnci)

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ
 • HbsAg (Elisa) (Hepatit B Taraması)
 • Anti Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (Elisa)

TÜMÖR MARKERLERİ
 • CEA
 • Ca 19-9
 • Ca 15-3
 • Ca 125
 • AFP

VİTAMİNLER VE ELEKTROLİTLER
 • Vitamin B12
 • 25-OH Vitamin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
 • Tüm Batın USG
 • Trioid USG
 • Meme USG
 • Mammografi (40 Yaş Üstü)
 • Akciğer Röntgeni
 • EKG
 • Ekokardiyografi
 • Eforlu EKG
 • Kemik Dansitometri (40 Yaş Üstü)
 • Smear Testi

VIP KAPSAMLI CHECK-UP / ERKEK
MUAYENELER
 • Dahiliye Muayene
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayanesi
 • Diyetisyen Görüşmesi (Vücut Analizi)

GENEL TESTLER
 • Hemogram (20 Parametre)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Kan Grubu Tayini
 • CRP
 • Sedimantasyon

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • TİT (Tam İdrar Tahlili)

KAN YAĞLARI TESTLERİ
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
 • ALT
 • AST
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT
 • Total Biluribin
 • Albumin

HORMONLAR
 • TSH
 • Total PSA (40 Yaş Üstü)
 • Hba1c
 • Homa-IR (İnsülin Direnci)

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ
 • HbsAg (Elisa) (Hepatit B Taraması)
 • Anti Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (Elisa)

TÜMÖR MARKERLERİ
 • CEA
 • Ca 19-9
 • AFP

VİTAMİNLER
 • Vitamin B12
 • 25-OH Vitamin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
 • Tüm Batın USG
 • Trioid USG
 • Akciğer Röntgeni
 • EKG
 • Ekokardiyografi
 • Eforlu EKG

GENEL CHECK-UP / KADIN
MUAYENELER
 • Dahiliye Muayene
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayanesi
 • Göz Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi (Vücut Analizi)

GENEL TESTLER
 • Hemogram (20 Parametre)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Kan Grubu Tayini
 • CRP
 • Sedimantasyon

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
 • Üre
 • Kreatinin
 • TİT (Tam İdrar Tahlili)

KAN YAĞLARI TESTLERİ
 • Kolestrol
 • HDL Kolestrol
 • LDL Kolestrol
 • Trigliserid

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
 • ALT
 • AST
 • ALP
 • GGT

HORMONLAR
 • TSH
 • Homa-IR (İnsülin Direnci)
 • Hba1c
 • FT4

VİTAMİNLER
 • Vitamin B12
 • 25-OH Vitamin
 • Ferritin

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
 • Tüm Batın USG
 • Akciğer Röntgeni
 • EKO
 • EKG
 • Meme USG
 • Mamografi (40 Yaş Üstü)
 • Smear Testi

GENEL CHECK-UP / ERKEK
MUAYENELER
 • Dahiliye Muayene
 • Üroloji Muayenesi (40 Yaş Üstü)
 • Genel Cerrahi Muayanesi
 • Göz Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Diyetisyen Görüşmesi (Vücut Analizi)

GENEL TESTLER
 • Hemogram (20 Parametre)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Kan Grubu Tayini
 • CRP
 • Sedimantasyon

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
 • Üre
 • Kreatinin
 • TİT (Tam İdrar Tahlili)

KAN YAĞLARI TESTLERİ
 • Kolestrol
 • HDL Kolestrol
 • LDL Kolestrol
 • Trigliserid

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
 • ALT
 • AST
 • ALP
 • GGT

HORMONLAR
 • TSH
 • FT4
 • PSA (40 Yaş Üstü)
 • Homa-IR (İnsülin Direnci)
 • Hba1c

VİTAMİNLER
 • Vitamin B12
 • 25-OH Vitamin
 • Ferritin

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
 • Tüm Batın USG
 • Akciğer Röntgeni
 • EKO
 • EKG

ÇOCUK CHECK-UP
MUAYENELER
 • Pediatri Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Göz Muayenesi

LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Homa-IR (İnsülin Direnci)
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • TSH
 • Serbest T4
 • Boğaz Kültürü
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • Total Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • 25-OH (Hidroksi) Vitamin D
 • Ferritin
 • Vitamin B12

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
 • Pediatri Muayenesi
 • Tüm Batın USG

KARDİYOLOJİ CHECK-UP
KARDİYOLOJİ MUAYENESİ

LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • ALT
 • AST
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid
 • Hba1c
 • Potasyum
 • TİT
 • Hemogram
 • CRP (Hassas)
 • Ferritin
 • TSH
 • Kalsiyum
 • 25-OH Vitamin D

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
 • EKG
 • Eforlu EKG
 • Ekokardiyoloji
 • Akciğer Röntgeni

MİDE-BAĞIRSAK CHECK-UP
MUAYENELER
 • Genel Cerrahi Muayenesi

LABORATUVAR TESTLERİ
 • Hemogram
 • ALT
 • AST
 • Total Bilirubin
 • Direkt Bilirubin
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Parazit
 • Kreatinin

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
 • Tüm Batın USG

ENDOSKOPİ
 • Gastroskopi (Anestezi Altında)
 • Kolonoskopi (Anestezi Altında)

Check-Up Yaptırmaya Gelirken

 • Daha önce yapılmış test ve diğer tetkik sonuçlarını beraberinizde getirin.
 • Randevu günü olası fiziksel aktivite gerektirecek testler için rahat kıyafet ve ayakkabı ile gelin.
 • Randevu günü en az 10-12 saat aç gelin (Bu arada yalnızca su içebilirsiniz).

Check-up sonuçlarınızı etkileyebilecek detaylara dikkat edin!
 • Kadınlar için; Mensturasyon (Regl) döneminizin olmamasına,
 • Herhangi bir vitamin mineral desteği kullanmamanıza, kullanıyor ise belirtmenize,
 • Randevu günü öncesi alkol kullanmamanıza dikkat edin.

.


Tüm hakları saklıdır FLORYA HASTANESİ